Baza
badawczo-wdrożeniowa w Bieszczadach

Wytrzymałość i samowystarczalność

Wdrożenia

Na Ranczo EcoFrontiers wdrażamy rozwiązania chroniące i regenerujące środowisko.

Energia odnawialna

Ranczo nie jest przyłączone do sieci energetycznej. Całość energii elektrycznej jest produkowana na miejscu przez panele fotowoltaiczne i gromadzona w specjalnych akumulatorach. Cały system został zaprojektowany i zainstalowany przez nas i podlega ciągłej ewolucji.

Oczyszczalnia ogrodowa

Na ranczu założone są 2 ogrodowe oczyszczalnie ścieków w technologii Wastewater Gardens. Oczyszczona woda jest rozprowadzana w gruncie, w którym są posadzone drzewa owocowe. Na tych oczyszczalniach sadzimy słoneczniki, które w zimie są chętnie zjadane przez ptaki.

Rewilding w praktyce

30 hektarów ziemi oddaliśmy w wyłączne władanie przyrody. Obejmuje niezwykle wartościowe przyrodniczo tereny podmokłe, las i obszary naturalnej sukcesji. Pozostałe tereny są użytkowane ekstensywnie i wypasane przez konie huculskie.

Budulce

Wszystkie budynki powstały z naturalnych lokalnych surowców (drewno, kamień). Stosujemy gospodarkę odroślową na ogrodzeniach, pozyskując biomasę.

Rośliny

Ogród warzywny i sad starych odmian zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe. Pasy zieleni chronią przed wiatrem i wysuszaniem gleby.

Zwierzęta

Czatownie przyciągają ptaki drapieżne, a tereny podmokłe – ptaki lubiące wodę. Wspieramy miododajne gatunki roślin i miejsca rozmnażania się rzadkich i chronionych owadów.

Usługi

Wspólnie z wiodącymi ośrodkami i specjalistami w Polsce oferujemy usługi doradcze, sprzedaż rozwiązań i usługi medialne z:

 • rewidlingu, czyli powtórnego zdziczania terenów w celu wykorzystania ich naturalnego potencjału, zwiększania bioróżnorodności i usług środowiskowych
 • regeneracji obszarów ze zwróceniem uwagi na wiązanie CO2 i innych gazów cieplarnianych
 • rozwiązań off-grid zasilania w energię elektryczną i cieplną
 • rozwiązywania konfliktów między zamierzeniami człowieka a dziką przyrodą
 • stosowania systemowych rozwiązań technicznych chroniących ekosystemy

Bliska nam jest narracja

#Solarpunk

Wizja przyszłości, w której stosujemy inteligentne rozwiązania chroniące przed zmianami klimatu
oraz regenerujemy systemy podtrzymujące życie.

Tu był nudny potok. W zasadzie nie było go widać taki mały i nudny. Prosty i zarośnięty trawami.

Przyszły bobry. Wtedy objawił się pradawny meander. Ważki, węże i wydry. Kwiaty, aromaty i głębie. Lód i niedźwiedzie przeprawiające się po tamie. Wilki, lisy, kaczki i czaple.

Tu był nudny potok, przyszły bobry i objawił się pradawny meander

A tu świetnie widać jak działa dojrzały staw bobrów po większym deszczu:
– rozprasza energię wody i wyłapuje zawiesiny wymywane ze szlaków zrywkowych.
– dawkuje wodę do strumienia poniżej (po lewej zdjęcia), który prowadzi do kolejnej tamy.
– zasila wody gruntowe, ochładza i umożliwia życie niezliczonych mieszkańców.

Skromny, a ze złota 😉

Tu świetnie widać jak działa dojrzały staw bobrów po większym deszczu

A tu świetnie widać jak działają konie na wypasie. Wydeptują, tarzają się, wyjadają i wydalają. Kręcą się owady. Kręcą się ptaki szukające owadów. A w nocy nad końmi śmigają... nietoperze, bo wśród ciepłych ciał znajdzie się coś do jedzenia. Wszystko się kręci.

Dla porównania w prawym górnym rogu jest łąka czekająca na koszenie. Na siano dla koni 🙂

Tu świetnie widać jak działają konie na wypasie

A ten obiekt jest wielofunkcyjny. Niepozorny, a cenny.
To głównie węgiel z powietrza 🙂 Teraz powoli trafia do gleby za pośrednictwem niezliczonych organizmów. Magazyn wody i chłodu. Chroni przed erozją. Środowisko życia dla owadów. Podłoże dla małych drzew. Można się za nim schować i zapolować na sarnę albo jelenia. Jak się nie uda to porządnie je przestraszyć, dzięki czemu siewki kolejnego pokolenia mają większe szanse wyrośnięcia na dorodne drzewa i kolejne obiekty.

W lesie przemysłowym to przeszkoda dla ciągnika, czysta strata i w ogóle śmieć, który w najlepszym przypadku zostanie zepchnięty na bok.

A ten obiekt jest wielofunkcyjny.
Niepozorny, a cenny

Przeciekające "tamy" i inne bobropodobne przeszkody na małych ciekach są skutecznym i tanim sposobem na zmniejszanie zagrożenia powodziami. Udowodniły to dwuletnie badania 105 takich obiektów na małych ciekach w UK.

My mamy tysiące tam już zbudowanych i utrzymywanych za darmo przez bobry. Może setki tysięcy. Wystarczy je zauważyć i docenić. Wspomóc rolników, którzy chronią tamy wypłacając im "bobrowe". Przy odrobinie dobrej woli nawet potencjalnie konfliktowe sytuacje – jak ta ze zdjęcia – można łatwo rozwiązywać.

Mamy tysiące tam już zbudowanych i utrzymywanych za darmo przez bobry


Zwiedzanie Rancza EcoFrontiers

Podczas wizyty doświadczycie olbrzymiej różnorodności siedlisk przyrodniczych, rozwiązań bliskich naturze, aspektów rewildingu i regeneracji, i pasji właściciela. Odwiedzicie spektakularne stawy bobrowe, megabogate łąki, Wieczny Las pozostawiony jako rezerwat, mokradła i borówczyska. Ranczo to również pole doświadczalne technik ochrony przyrody, wykorzystywania energii odnawialnej w układzie off-grid 100% oraz wykorzystania wody deszczowej do utrzymywania rzadkich siedlisk.

Bieszczadzki
Wieczny Las

PLN1200 za grupę do 10 osób

 • 2 godziny doświadczenia dzikiego lasu, który rządzi się swoimi prawami
 • olbrzymia różnorodność mikrosiedlisk i procesów objaśniona przez profesjonalnego biologa
 • rozpoznawanie gatunków

Renaturalizacja Ekosystemów
i Energia Odnawialna

PLN1200 za grupę do 10 osób

 • 2 godziny praktyki w gospodarowaniu bliskim naturze na przykładzie łąk i lasów z wykorzystaniem koni huculskich
 • systemy energii odnawialnej offgrid 100% z magazynami energii
 • gromadzenie wody opadowej

Ekipa

Ranczo EcoFrontiers założyli i prowadzą specjaliści z zakresu ochrony środowiska, biologii i rozwiązań systemowych.

Agnieszka Łopata

dr inżynier ochrony środowiska
z zamiłowania dyplomowana piwowarka i ogrodniczka, siła w rozsądku

Andrzej Czech

dr nauk biologicznych
ranczer, specjalista od bobrów i lasu, szaleństwo w działaniu

Krzysztof Mycyk

mgr administracji
ranczer, zaklinacz koni huculskich, naprawiacz maszyn, urządzeń i świata

BobRoy

inżynier konstruktor
budowniczy tam i zarządca rozlewisk, reperator ekosystemów

Ranczo EcoFrontiers

Wszystko zaczęło się w 1999 r., gdy kupiliśmy 60 hektarów ziemi po byłym PGR w Michniowcu.

Budowę rancza zaczęliśmy wiosną 2004 r. W trakcie budowy mieszkaliśmy w namiocie, który był naszym schronieniem aż do grudnia 2005 r., kiedy wprowadziliśmy się do domu. Powiedzieć, że to były pionierskie czasy, to mało :-) Wszystkie budynki na ranczo zbudowaliśmy wg zasad Feng Shui, tak aby były najkorzystniej wkomponowane w krajobraz, wykorzystywały światło słoneczne oraz pozytywną energię. Prace kostrukcyjne były prowadzone przez legendarnych cieśli z Huculszczyzny (Ukraina). Zasilanie pochodzi wyłącznie ze słońca, gospodarstwo jest całkowicie off-grid.

Do połowy 2006 r. prawie wszystkie prace zostały zakończone, czyli zajęło nam tylko 2 lata, aby z pustego i zaniedbanego miejsca stworzyć to piękne, przyjazne dla człowieka i środowiska miejsce.

Niestety, 1 grudnia 2022 r. doszczętnie spłonął główny budynek z całym dobytkiem i wyposażeniem. Obecnie trwają prace naprawcze oraz budowlane w ramach EcoFrontiers 2.0 czyli Fenix. Zobacz poniżej fragment filmu "Jak my robimy złoto", w którym opowiadamy o tym unikalnym miejscu, połączeniu niebywałej wytrzymałości ludzi i szacunku dla przyrody.

A skąd EcoFrontiers? Tę nazwę podsunął nam dr Mark Nelson, współtwórca inicjatywy Biosphere 2, nasz wielki przyjaciel. Tutaj testujemy na własnym przykładzie i własnej skórze wszystkie rozwiązania, które później oferujemy. To laboratorium badawcze, wdrożeniowe i wytrzymałościowe w jednym.

Materiały o Ranczu EcoFrontiers ukazały się w: